Про нас1

Одеський інститут соціальних технологій (далі – Інститут) був створений у 1999 році як регіональна громадська неприбуткова організація на базі досвіду діяльності Лабораторії нових соціальних технологій Одеського міського Центру соціальної допомоги, Одеської Асоціації Милосердя і Центру соціально-культурного розвитку м. Одеси. Інститут об'єднує представників науки, культури, медицини, освіти, державного управління, самоорганізації населення.
Інститут є аналітичним центром і бачить свою місію у тому, щоб науково обґрунтовано представляти і захищати інтереси громадян у взаємовідносинах з державними, комерційними і некомерційними структурами. При цьому Інститут не обмежується дослідженням тих або інших соціальних проблем, а виявляє їх причини, розробляє рішення та впроваджує ці розробки у життя.
За часи своєї діяльності Інститут брав участь і безпосередньо реалізував близько 100 проектів, спрямованих на захист прав громадян, професійне зростання та розвиток трудових колективів, підтримку соціально уразливих груп населення, реалізацію соціальної відповідальності бізнесу, розвиток самоорганізації населення, міжсекторного партнерства, поліпшення діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, соціально-економічний розвиток громад та ін.

Серед найбільш значущих розробок Інституту, які вже впроваджені або знаходяться на стадії впровадження, можна назвати:
· механізм соціального замовлення, який діє в м. Одесі і вже більш ніж в двадцяти містах України та дозволяє органам влади залучати на конкурсній основі некомерційні організації для вирішення пріоритетних проблем населених пунктів за рахунок бюджетних та небюджетних коштів. За безпосередньою участю фахівців Інституту у місті організовано вісім щорічних конкурсів соціальних проектів, завдяки чому було реалізовано більше 130 соціальних проектів і додатково залучено у соціальну сферу більше 8 млн. грн.;
· методика соціальної діагностики, яка дає можливість за допомогою використання статистичних, соціологічних та експертних методів виявляти найбільш гострі соціальні проблеми будь-якої соціальної групи та територіальної громади у цілому і визначати оптимальні шляхи їхнього розв'язання;
· система сприяння активному довголіттю людей похилого віку, яка дозволяє їм наповнювати осінь життя новим змістом, довше зберігати свою працездатність, здоров'я, відчувати свою потребу для близьких і суспільства, долати тугу і самоту;
· система стимулювання участі комерційних і некомерційних структур у реалізації завдань соціальної політики, виконанні місцевих соціальних програм, що передбачає, зокрема, механізми реалізації соціальної відповідальності бізнесу;
· за самою активною участю Інституту розроблено концепцію і проект Статуту територіальної громади міста Одеси, організовано його широке громадське обговорення і здійснюється методична підтримка на стадії прийняття міською радою;
· разом із міською громадською організацією «Лицем до лиця» та органами самоорганізації міста Інститутом розроблено проект Програми сприяння розвитку самоорганізації населення в місті Одесі на 2008-2011 роки, яка у 2007 році була ухвалена Одеською міською радою і є чинною зараз;
· за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та Фонду Східна Європа уперше в Україні реалізовано соціальний проект “Сприяння реалізації житлових прав мешканців гуртожитків”, в результаті чого мешканці чотирьох гуртожитків міста Одеси отримали істотну підтримку у приватизації житла та вирішенні інших проблем життєустрою завдяки створенню в кожному будинкових комітетів;
· за активною участю фахівців Інституту видається десятитисячним тиражем регіональна газета «Сусідський вісник», присвячена актуальним питанням самоорганізації, задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів за місцем проживання, участі населення у вирішенні питань місцевого значення;
· Інститутом зроблено істотний творчий внесок у розробку, удосконалення і розвиток наукової, законодавчої, нормативної та організаційно-методичної бази самоорганізації населення, міжсекторної співпраці та засад демократичного врядування в Україні; за участю Інституту видано близько двох десятків аналітичних та нормативно-методичних збірників;
· фахівці Інституту безпосередньо взяли участь у підготовці і проведенні більше сотні конференцій, семінарів, тренінгів, громадських обговорень з актуальних питань становлення в Україні громадянського суспільства, покращення організації публічної влади, розвитку соціального капіталу.
Результати проведених Інститутом досліджень та виконані розробки широко використовуються у навчальних курсах, курсах підвищення кваліфікації Одеського регіонального інституту НАДУ при Президентові України, семінарах-тренінгах за участю керівників та службовців органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, лідерів громадських організацій, органів самоорганізації населення.
Інститут разом із своїм найближчим партнером – Одеською міською громадською організацією „Лицем до лиця” виступив засновником та співорганізатором діяльності Всеукраїнської Асоціації сприяння самоорганізації населення. За безпосередньою участю Інституту в Одесі було організовано чотири всеукраїнські науково-практичні конференції та чотири міські конференції з питань самоорганізації, здійснюється регулярне видання нормативно-методичних матеріалів.
Інститут тісно співпрацює з Одеським регіональним інститутом державного управління НАДУ при Президентові України, Одеською міською радою, Одеською обласною і районними державними адміністраціями в Одеській області, а також з Українським незалежним центром політичних досліджень, Лабораторією законодавчих ініціатив та іншими державними і недержавними структурами в Україні. Інститут підтримує також тісні ділові стосунки із своїми партерами в Росії, Польщі, Великобританії, США.
Керівництво Інституту:
КРУПНИК Андрій Семенович – директор Інституту, доцент Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, кандидат політичних наук.
Координати Інституту:
65023 Україна, м. Одеса, Соборна площа, 10/11.
Тел./факс: +38 (048) 726-65-25; +38 (067) 483-53-80;
E-mail: andrew.kroupnik@gmail.com 

Немає коментарів:

Дописати коментар